Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá Vás inšpiruje.

FAKULTA PSYCHOLÓGIE PEVŠ, TOMÁŠIKOVA 20, BRATISLAVA

21. NOVEMBER 2018

postavicky

O Konferencii

Všetko, čo potrebujete vedieť.

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe - psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu v partnerskej spolupráci organizujú Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Asociácia školskej psychológie a Internetová poradňa pre mladých IPčko.

Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú aktuálne skúseností nás, odborníkov, s deťmi a mladými ľuďmi, ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky, najmä v oblasti technológií, detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj a pomoc v krízach.

Prihláste sa a zažite spolu s nami inšpiratívne prezentácie, prínosné diskusie a odvážne myšlienky z výskumu a praxe. Získajte nové inšpirácie, kontakty, priateľstvá, stretnutia a obohaťte sa v téme, ktorá sa týka každého z nás.

Tešíme sa na Vás!

vedecký a organizačný výbor

O ORGANIZÁCIÁCH

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

PhDr. Marek Madro

Alena Múčková

Mgr. Denisa Newman, PhD.

Mgr. Mária Paľová

Mgr. Janka Pilková, PhD.

Mgr. Erik Radnoti, PhD.

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Mgr. Lukáš Zajac, PhD.,MSc.

PhDr. Mgr. Elena Fortis

Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Prorektor PEVŠ, riaditeľ ŠPÚ, Bratislava

doc. PhDr. Lada Kaliská, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD., Masaryková univerzita, Brno

doc. PhDr. Elena Lisá, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., Karlova univerzita, Hradec Králové

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. PhDr. Stanislav Štech, PhD., Karlova univerzita, Praha

doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

PhDr. Jana Zapletalová. Národní ústav vzdělávání, Praha

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Benedikt Till, P.D., D.Sc., Medical university of Vienna

prof. Michael Furlong, PhD., California University, Santa Barbara, USA

prof. Ala Petrulyte, PhD., Vilnius University, Vilnius, Litva

prof. Žydrė Arlauskaitė, PhD., Vilnius University, Vilnius, Litva

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Program

Toto všetko sa bude diať.

V doobedňajšej časti medzinárodnej vedeckej konferencie vystúpia v aule Paneurópskej vysokej školy pozvaní prednášatelia – experti vo svojej oblasti.

V poobedňajšej časti medzinárodnej vedeckej konferencie odznejú príspevky odborníkov v troch sekciách:

 1. 1.sekcia: Duševné zdravie a well-being detí a mladistvých
 2. 2.sekcia: Online svet – ohrozenie a pomoc pre mladých ľudí
 3. 3.sekcia: Školský psychológ ako aktér a podporovateľ duševného zdravia na školách

Po skončení konferencie sa stretneme na spoločenskom večeri s kultúrnym programom a večerou, kde bude určite priestor pre pracovné jednania a utužovanie medziľudských vzťahov a kamarátstiev.

Finálny program konferencie zverejníme 1.11.2018

Program si budete môcť stiahnuť tu

Dôležité Termíny

Aby Vám nič neuniklo.

Registrácia aktívnych účastníkov

15.10.2018

Zaslanie príspevku do zborníka

25.10.2018

Registrácia pasívnych účastníkov

30.10.2018

Zaplatenie konferenčného poplatku

1.11.2018

Finálny program konferencie

1.11.2018

Naši Rečníci

Vypočujte si. Naučte sa. Inšpirujte sa.

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor PEVŠ
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

rektor PEVŠ

doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.- dekanka FPs PEVŠ
doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.

dekanka FPs PEVŠ

doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.- AŠP SR
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

Asociácia Školskej Psychológie SR

PhDr. Marek Madro, IPčko, Bratislava
PhDr. Marek Madro

IPčko, Bratislava

Benedikt Till, P.D., D.Sc., Medical university of Vienna
Benedikt Till, P.D., D.Sc.

Medical university of Vienna

prof. Michael Furlong, PhD., California University, Santa Barbara, USA
prof. Michael Furlong, PhD.

California University, Santa Barbara, USA

PhDr. Jana Zapletalová. Národní ústav vzdělávání, Praha
PhDr. Jana Zapletalová

Národní ústav vzdělávání, Praha

Ing. Viera Tomanová, PhD., Úrad komisára pre deti
Ing. Viera Tomanová, PhD.

Úrad komisára pre deti

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., Fakulta psychológie PEVŠ
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Fakulta psychológie PEVŠ

prof. PhDr. Ján Grác, DrSc., Filozofická fakulta, TU
prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.

Filozofická fakulta, TU

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,Fakulta psychológie PEVŠ
prof. PhDr. Eva Gajdošová PhD.

Fakulta psychológie PEVŠ

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.,Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Brno
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Zástupkyňa SC PiE

 prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Informácie Pre Aktívnych Účastníkov

Aby ste vedeli, ako sa pripraviť.

Príspevky na konferencii

Privítame predovšetkým pôvodné príspevky neprezentované na iných odborných akciách obsahujúce výsledky kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumov, teoretické aj metodologické úvahy, overené skúsenosti z praxe. Tešíme sa na príspevky zamerané na duševné zdravie a wellbeing detí a mladistvých, problémy virtuálnej generácie súvisiace s virtualitou, a príspevky prezentujúce skúsenosti školských psychológ s prevenciou, diagnostikou a intervenciou pri podpore duševného zdravia detí a mládeže.

Možnosti príspevkov:

Prednáška/prezentácia príspevku: trvanie 15 min. s následnou diskusiou po 3 príspevkoch

Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina

Poster: Rozmery: formát max A1 (594 × 841mm). Postery budú vystavené v priestoroch vysokej školy na určenom mieste počas konferencie.

Abstrakt v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (max 200 slov, 3-5 kľúčových slov) zasielajte, prosím, v registračnom formulári alebo priamo na e-mailovú adresu: registracia@virtualnageneracia.sk

Výstupy z medzinárodnej vedeckej konferencie:

 • Elektronický/ printový zborník s prideleným ISBN
 • Špeciálne číslo časopisu „Školní psycholog“/ „Školský psychológ“ s prideleným ISSN s vybranými príspevkami

Publikovanie príspevkov v zborníku

 • Rozsah príspevku: 5-10 normostrán (max 18 000 znakov)
 • Pokyny pre autorov/autorky článkov do konferenčného zborníku si môžete stiahnuť tu: word alebo pdf

Registrácia

Pridajte sa k nám.

Poplatok za konferenciu

 • Konferenčný poplatok: 35 Eur
 • Konferenčný poplatok pre študentov/doktorandov: 5 Eur
 • Študenti Fakulty psychológie PEVŠ, majú vstup na konferenciu bezplatný.
  Pri registrácii sa preukážu svojim Študentským preukazom.

V konferenčnom poplatku je zahrnuté

 • Konferenčné materiály
 • Zborník z vedeckej konferencie
 • Špeciálne číslo časopisu „Školní psycholog“/ „Školský psychológ“
 • Občerstvenie
 • Potvrdenie o absolvovaní a získaní kreditov

Bankové spojenie

 • IBAN: SK8311000000002628117107
 • SWIFT kód, BIC: TATRSKBX
 • VS: 112118
 • KS: 0308

Možnosti ubytovania a stravovania

 • V hosťovských izbách Študentského internátu UNINOVA Hostel, Dopravná 51, 831 06 Bratislava – Rača, www.uninovahostel.sk
 • V hoteli Bratislava, Seberíniho 9, 82103 Bratislava, +421 (0) 2 20 606 150, 151, reservation@hotelbratislava.sk
 • Stravovanie počas konferencie je možné v jedálni PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Slovenská komora psychológov predbežne prisľúbila 8 kreditov za účasť na konferencii. Aktuálne riešime administratívne detaily.

Dokumenty Na Stiahnutie

Stiahnite si všetky materiály.

Plagát konferencie si môžete stiahnuť tu

Zvyšné materiály budú k dispozícii po konferencii.

Kontakt

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Telefonický kontakt

Mgr. Erik Radnoti, PhD.

0904 239 234

Emailový kontakt

Mgr. Veronika Kohútová

registracia@virtualnageneracia.sk

Adresa

Tomášikova 20, 821 02

Bratislava